1e graad

2e graad

3e graad

1e graad

In het eerste leerjaar A ligt de nadruk duidelijk op de gemeenschappelijke start:
27 van de 32 lesuren zijn voor iedereen dezelfde. Iedereen krijgt dezelfde vakken en dit voor hetzelfde aantal lesuren. Voor de invulling van de overige 5 lesuren moet je een keuze maken uit drie mogelijkheden die wij modules noemen: handel, Latijn of moderne en moderne voetbal.

2e graad

De tweede graad vormt de overgang tussen de eerste en de derde graad. In de eerste graad heb je een algemene vorming gekregen; hierdoor kan je in de tweede graad een richting kiezen in het algemeen (ASO), technisch (TSO) of beroeps-secundair (BSO) onderwijs. Op basis van je interesse en je resultaten in de tweede graad zal je je keuze voor de derde graad kunnen bepalen.

ASO

Richtingen:

 • Grieks - Latijn
 • Latijn
 • Humane wetenschappen
 • Economie
 • Wetenschappen

TSO

Richtingen:

 • Ondernemen en IT (Handel)
 • Ondernemen en Communicatie 
  (Handel-Talen)

BSO

Richtingen:

 • Office & Retail Assistant
  (Kantoor-Verkoop)

3e graad

In de derde graad kies je een studierichting op basis van de behaalde resultaten in het vierde jaar en in functie van je interesse en mogelijkheden i.v.m. het eventuele verder studeren in het hoger onderwijs.

ASO

Richtingen:

 • Economie - Moderne Talen
 • Economie - Wiskunde
 • Grieks - Latijn
 • Grieks - Wiskunde
 • Humane - Wetenschappen
 • Latijn - Moderne Talen
 • Latijn - Wetenschappen
 • Latijn - Wiskunde
 • Moderne Talen - Wetenschappen
 • Wetenschappen - Wiskunde

TSO

Richtingen:

 • Accountancy & IT
  (Boekhouden -Informatica)
 • Marketing & Ondernemen
  (Handel)
 • IT & Netwerken
  (Informaticabeheer)
 • Office Management & Communicatie
  (Secretariaat-Talen)
 • Communicatie & Media
  (Onthaal & Public Relations)

BSO

Richtingen:

 • Retail & Logistical Assistant
  (Winkelbeheer en Etalage)
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.