Kalamaki

Kalamaki is een buitenverblijf aan de Saronnische golf dat door Fratelzon werd gebouwd om de groepen de gelegenheid te geven tot wat verpozing, zonnebaden en zwemmen. Wij verblijven in bungalows (4 / 3 personen).

Alle medewerkers zijn Belgische vrijwilligers, meestal leraars met hun familie en ook enkele studenten. Het eten is er in de mate van het mogelijke "Belgisch". De groepen steken ook een handje toe bij het afruimen van de tafels en de vaat.

We dringen erop aan dat iedereen zich houdt aan de voorschriften van tucht, orde en stilte, uitgevaardigd door de directie van Kalamaki.

Het is ook absoluut verboden om na zonsondergang te gaan zwemmen. Denk er ook aan dat afstanden kunnen bedriegen; vermijd roekeloos zwemgedrag

Zwemmen

Is niet altijd ongevaarlijk: sterke of koude stromingen, afstanden die bedriegen. Zonder je nooit af; volg de richtlijnen van de zwemmeesters.

Groepsgeest

Een goede groepsgeest is een essentiŽle voorwaarde voor het slagen van de reis. Die bouw je op door verstandhouding, fair play, verdraagzaamheid, behulpzaamheid en stiptheid. Wees steeds bereid om elkaar te helpen. De hitte, de vermoeidheid, Ö kunnen soms drukken op je humeur; lat dit echter geen invloed hebben op het moreel van de groep.
"Samen uit, samen thuis.": laat de anderen nooit wachten. Hou je aan de afgesproken uren. Verlaat bij uitstappen of bezoeken de groep nooit zonder de leiding te verwittigen.

's Avonds ben je vrij van na het avondeten tot een afgesproken uur, dat kan variŽren naargelang het programma van de volgende dag. Soms zijn er wel gezamenlijke avondactiviteiten voorzien.

 

Het is verboden om na het uur van binnenkomen 's avonds het hotel te verlaten, elkaars kamer te bezoeken en alcoholische dranken naar de kamer mee te nemen. Indien we vaststellen dat deze afspraken niet nagevolgd worden, zullen we als groepsleiding de nodige maatregelen treffen.

Zijn er moeilijkheden of spanningen van welke aard ook, probeer die dan uit te praten of te regelen met onze ombudsman en -vrouw.
Als je je ziek of ongesteld voelt, wend je dan tot onze wandelende apotheek.
Tijdens de dagelijkse briefings (bij het ontbijt) delen we de dagregeling mee.

 

 

'